Private Tuition, Group Tuition

Membantu pelajar mendapatkan pembelajaran yang berkualiti !!!.

1 - 1 Coaching

Kelas hanya melibatkan seorang pelajar bersama dengan seorang tutor

Small Group

Kelas dengan maksimum seramai 5 orang pelajar bersama dengan seorng tutor

Group Tuition

Kelas dengan maksimum seramai 10 orang pelajar bersama dengan seorang tutor